Βιολογικά Φύλλα Σερρών

Φύλλο Βέργας 800 γρ. - 8 τεμ.

Φύλλο Dinkel Ολικής - 6 Φ.

Φύλλο Χ. Γλουτένη

Φύλλο Βέργας 600 γρ. - 6 τεμ.

Παραδοσιακά Φύλλα Σερρών

Παραδοσιακό Φύλλο Βέργας 600γρ.

Παραδοσιακό Φύλλο Βέργας 800γρ.

Οχτάσπορο Ολικής Φύλλο Πίτας

Φύλλο για Γλυκό - Κρούστας 500γρ.